Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 26.12.2017 07:03:48 

S V B - BLOK B 7‚  JESENNÁ 187‚ 076 43 ČIERNA NAD TISOU‚ SK

ÚVOD

Vítajte na "našom" webe,

        Od 1.7.2011 sme registrovaní ako Spoločenstvo vlastníkov bytov, správu domu si zabezpečujeme sami. Dôvodov pre toto rozhodnutie bolo viac. Len niektoré:

Je nespochybniteľné, že najefektívnejšia a najprehľadnejšia forma správy domu, je správa samotnými vlastníkmi bytov bývajúcich v príslušnom bytovom dome.

Každý vlastník je zo zákona zodpovedný za svoj majetok. Býva vo svojom byte a je samozrejmé, že chce bývať v slušnom prostredí za primerané náklady. Efektívne použitie prostriedkov na vykrytie nákladov na údržbu domu musí byť preto pri správe prvoradé a správa domu sa musí vykonávať tak, aby sa akceptovali požiadavky väčšiny vlastníkov v dome.

Vlastníci v dome rozhodujú, aké pravidlá pre bývanie a jeho financovanie si schvália a ako si budú zabezpečovať slušné bývanie (samozrejme v súlade so zákonmi).

Nezabúdajme ani na to, že tí, ktorí nebývajú v bytových domoch, ktoré spravujú – tak sa aj k správe stavajú a až keď k niečomu dôjde, vtedy sa veľmi ľahko vyhovárajú na zákon .

Zástupcovia vlastníkov v týchto bytových domoch by si mali uvedomiť koho záujmy musia zastupovať! (od koho dostali dôveru).

Mimochodom o svojom zástupcovi v dome rozhodujú vlastníci v dome na domových schôdzach – zhromaždeniach vlastníkov a majú takého zástupcu akého si zaslúžia. Myslím si, že je to len otázka času, kedy sa nejaký vlastník z bytového domu bude naozaj zaujímať o to, začo, koľko a prečo sa z účtu jeho domu za jednotlivé služby a opravy platí.

Naliehavé problémy, ktoré vlastníkov bytov dlhodobo trápia a riešenie ktorých je bez dôkladného preštudovania mimoriadne širokej problematiky takmer nemožné. Dvojnásobne to platí v krajine ako Slovensko.

Možno trpíme neskutočne veľkou naivitou, keď si namýšľame, že ako vlastníci bytov zakladáme diskusné fórum, poradenskú organizáciu a systém výmeny informácií v jednom a to všetko preto, aby výsledok našej snahy čo najlepšie poslúžil ostatným vlastníkom bytov v ich orientácii a najmä pri rozhodovaní.

Najlepšie sa o svojom dome môže rozhodovať informovaný vlastník. Po dlhoročných skúsenostiach si bez najmenšieho zaváhania dovolíme tvrdiť, že informovanosť vlastníkov je u nás všeobecne na žalostne nízkej úrovni.

Čiastočne sa na tomto stave podpisuje nezáujem, naivnosť, apatia či až rezignácia samotných vlastníkov, významnú úlohu zohráva nízke právne povedomie, no najpodstatnejším faktorom je zámerná neinformovanosť zo strany mnohých správcovských spoločností ako aj nejedného predsedu či člena rady spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Prirátajme si k tomu aj podávanie klamlivých, nepodložených či inak nekvalitných informácií a dostaneme stav, v ktorom sa dnes nachádza príliš veľké množstvo bytových domov plných klamaných, okrádaných a zámerne zavádzaných vlastníkov bytov. Príliš veľké množstvo vlastníkov na to, aby boli prehliadnuteľní ale zároveň asi príliš malé na to, aby to vyrušilo našu vládnu elitu z pre ňu oveľa zmysluplnejšej činnosti.

Ako vlastníkom bytov nám teda nezostáva nič iné, ako začať sa spoliehať sami na seba.

 

TOPlist