aktualizováno: 11.07.2014 12:28:24 

S V B - BLOK B 7‚  JESENNÁ 187‚ 076 43 ČIERNA NAD TISOU‚ SK

ÚVOD
--- WEB STRÁNKA - -- Predseda spoločenstva : Ing. TAKÁCSOVÁ Magdalena, telefón : 0907 237 620, 056 / 6350 635,--- WEB STRÁNKA ----Plynová obsluha kotolní : p. Norbert NAGY , telefón : 0907 321 784,--- WEB STRÁNKA - VO VÝSTAVBE--- v prípade poruchy v bytoch si každý vlastník bytu zabezpečuje opravu sám na vlastné náklady. Voda, kanalizácia, kúrenie, plyn : p. Norbert NAGY , telefón : 0907 321 784,--- WEB STRÁNKA - VO VÝSTAVBE--- Elektrika : p. Pavol JUHÁSZ, telefón : 0905 239 190...--- WEB STRÁNKA ----
Google

Vítajte na "našom" webe,

        Od 1.7.2011 sme registrovaní ako Spoločenstvo vlastníkov bytov, správu domu si zabezpečujeme sami. Dôvodov pre toto rozhodnutie bolo viac. Len niektoré:

Je nespochybniteľné, že najefektívnejšia a najprehľadnejšia forma správy domu, je správa samotnými vlastníkmi bytov bývajúcich v príslušnom bytovom dome.

Každý vlastník je zo zákona zodpovedný za svoj majetok. Býva vo svojom byte a je samozrejmé, že chce bývať v slušnom prostredí za primerané náklady. Efektívne použitie prostriedkov na vykrytie nákladov na údržbu domu musí byť preto pri správe prvoradé a správa domu sa musí vykonávať tak, aby sa akceptovali požiadavky väčšiny vlastníkov v dome.

Vlastníci v dome rozhodujú, aké pravidlá pre bývanie a jeho financovanie si schvália a ako si budú zabezpečovať slušné bývanie (samozrejme v súlade so zákonmi).

Nezabúdajme ani na to, že tí, ktorí nebývajú v bytových domoch, ktoré spravujú – tak sa aj k správe stavajú a až keď k niečomu dôjde, vtedy sa veľmi ľahko vyhovárajú na zákon .

Zástupcovia vlastníkov v týchto bytových domoch by si mali uvedomiť koho záujmy musia zastupovať! (od koho dostali dôveru).

Mimochodom o svojom zástupcovi v dome rozhodujú vlastníci v dome na domových schôdzach – zhromaždeniach vlastníkov a majú takého zástupcu akého si zaslúžia. Myslím si, že je to len otázka času, kedy sa nejaký vlastník z bytového domu bude naozaj zaujímať o to, začo, koľko a prečo sa z účtu jeho domu za jednotlivé služby a opravy platí.

 

   

TOPlist
--- WEB STRÁNKA ----S L A D, A D M I N I S T R Á T O R, Č i e r n a N a d T i s o u, E-MAIL: svb@wbl.sk, č.t.: x x x x x x x --- WEB STRÁNKA ---

TOPlist
TOPlist