Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 26.12.2017 07:03:48 

S V B - BLOK B 7‚  JESENNÁ 187‚ 076 43 ČIERNA NAD TISOU‚ SK

ČINNOSŤ SVB

Vítajte na stránke svb.wbl.sk v sekci ČINNOSŤ SVB

POSTAVENIE, PRÁVA A POVINNOSTI DOZORNEJ RADY   -    


  SÚDNE ROZHODNUTIE

 

CENA STRECHY SVB B 7 - ZREALIZOVANÁ okt., - nov. 2012"  28 771,52 €  =   Ino comp

  

CENA STRECHY SVB  B 8 - ZREALIZOVANÁ okt., - nov. 2014"  13 298,64 €

        

PONUKA:   -   CENA STRECHY SVB B 8 -  okt., - nov. 2014"       23 542 €  =  Ino comp

     

 Kvalita dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa v zmysle vyhlášky  152/2005 - V ROZPORE s vyhláškou (t.j.: nočné vypínanie kúrenia k 26.1.2014)
 ZHROMAŽDENIE VLASTNÍKOV BYTOV V ZMYSLE ZÁKONA 182/1993,  min. 1 x ročne - ???  
 Zápis zákonného záložného práva v zmysle § 15 odst.1 /zák. čís.  182/1993 Z.z. k 26.1.2014 - ZMENA NEVYKONANÁ  
 ROČNÉ VYÚČTOVANIE NÁKLADOV ZA BÝVANIE ZA r. 2013 -   NEDORUČENÉ V ZMYSLE ZÁKONA 182/1993 t.j.: do 31.5.  
*SPRÁVA O ČINNOSTI SPOLOČENSTVA TÝKAJÚCEJ SA DOMU ZA      ROK 2013 - NEPREDLOŽENÉ  
ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2013 - NEPREDLOŽENÉ  
VÝMENA VODOMEROV V BYTOVOM DOME - V ROZPORE: 142/2000 Z.z., t.j.: montáž a demontáž určených meradiel môže vykonávať, len osoba, ktorá je držiteľom dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie a je registrovaná na ÚNMS.  
ROČNÉ VYÚČTOVANIE NÁKLADOV ZA BÝVANIE ZA r. 2012  -  NEDORUČENÉ V ZMYSLE ZÁKONA 182/1993 t.j.: do 31.5.  
*SPRÁVA O ČINNOSTI SPOLOČENSTVA TÝKAJÚCEJ SA DOMU ZA      ROK 2012  - NEPREDLOŽENÉ  

ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2012 - NEPREDLOŽENÉ

 
*SPRÁVA O ČINNOSTI SPOLOČENSTVA TÝKAJÚCEJ SA DOMU ZA  ROK 2011 - NEPREDLOŽENÉ  

 ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2011 - NEPREDLOŽENÉ      

        

* Finančné hospodárenie domu, stav spoločných častí a zariadení domu, iné významné skutočnosti súvisiace
  so správou domu,vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv FPÚaO.

TOPlist