Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 26.12.2017 07:03:48 

S V B - BLOK B 7‚  JESENNÁ 187‚ 076 43 ČIERNA NAD TISOU‚ SK

VZORY

Vítajte na stránKE svb.wbl.sk v sekci VZORY

 1.   ZÁPISNICA, UZNESENIE, ZÁVEREČNÁ SPRÁVA,

 2.   RADA SVB

 3.   DOKUMENTÁCIA SVB A NP                                                                                                    

 4.   ČINNOSŤ SPRÁVCU                                                                                                                

 5.    INVENTÚRNY SÚPIS                                                                                                                

 6.    ZÁKLADNÁ DOK._ EKONOMIKA                                                                            

 7.    PLÁN FPÚaO                                                                                                                                    

 8.   PRÍRUČKA VLASTNÍKOV                                                                                                                                

 9.    SMERNICA_UZNESENIA                                                                                                        

10.  PRACOVNÁ NÁPLŇ_RADA                                                                                            

11.  ROKOVACÍ PORIADOK                                                                                                    

12.  STANOVY                                                                                                                                        

13.  DOHODA O PRACOVNEJ ČINNOSTI                                                                   

14.  DOMOVÝ PORIADOK                                                                                                                    

15.  REVÍZIE VTZ                                                                                                                                                                                                    .

16.  RADA_ZÁPIS 1                                                                                                                                      

17.  RADA_ZÁPIS 2                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 
TOPlist