Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 26.12.2017 07:03:48 

S V B - BLOK B 7‚  JESENNÁ 187‚ 076 43 ČIERNA NAD TISOU‚ SK

Výmena vodomerov

Výmena vodomerov...
 

Vodomery ako merače pretečeného objemu studenej a teplej vody sú v zmysle zákona 142/2000 Z.z. určené meradlá. Používateľ určeného meradla je povinný zabezpečiť následné overenie, ktoré nasleduje po prvotnom overení. Čas platnosti overenia je 4-roky pre vodomer na teplú vodu a 6-rokov na studenú vodu. Demontáž a montáž určených meradiel môže vykonávať iba osoba, ktorá je držiteľom dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie a je registrovaná na ÚNMS.

Priebeh výmeny vodomerov

Pred samotnou montážou je nutné vykonať obhliadku miesta montáže a následne zadať termín, ktorý je dohodnutý so správcom a zástupcom vlastníkov a vyvesený oznam minimálne 14 dní pred samotnou realizáciou výmeny vodomerov. Taktiež je nutné zabezpečiť kľúče od rozvodov vodovodu pre možné uzavretie stúpačky v prípade výmeny uzatváracieho ventilu, alebo havárie na potrubí v bytoch.

Montáž vodomerov sa uskutočňuje v troch kolách, aby boli zabezpečení všetci užívatelia bytov, ktorí v predchádzajúcom kole nemohli sprístupniť byt. V prípade že sa nesprístupní byt, alebo priestor na výmenu vodomeru v troch kolách je obvyklé spoplatniť náklady v réžii užívateľa bytu. Vodomer po skončení platnosti overenia je neplatný a nemožno podľa neho fakturovať spotrebu vody v byte.


 

 TOPlist