Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 26.12.2017 07:03:48 

S V B - BLOK B 7‚  JESENNÁ 187‚ 076 43 ČIERNA NAD TISOU‚ SK

Kontrolné a poradné orgány
 

KONTROLNÉ A PORADNÉ ORGÁNY...
 

Slovenská obchoddná inšpekcia - S O  I  
Ak nepochodíte u správcu, môžete podnet na prešetrenie adresovať na pobočky Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI). Tie však kontrolujú len dodržanie formálnych legislatívou stanovených náležitostí vyúčtovania, správnosť započítaných údajov z faktúr, zálohových platieb, použitých údajov z fakturačných meradiel, fakturovaných cien, dodržiavanie dohodnutého spôsobu rozpočítania alebo postupu pri vybavovaní reklamácie. Ak zistia pochybenie, uložia správcovi pokutu a ten musí vyúčtovanie opraviť.

SOI však nekontroluje vyúčtovania pripravené spoločenstvami vlastníkov bytov, a ani družstvami, ak predmetný byt nie je v osobnom vlastníctve.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  U R S O
Ak máte podozrenie že ceny tepla sú vyššie ako maximálne, môžete adresovať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Ak sa aj napriek tomu budete cítiť, že ste poškodený na svojich právach, môžete sa obrátiť na súd.

Štátna energetická inšpekcia -  Š E I - od 1.mája 2014 kompetencie prešli na SOI.

Ak nie ste spokojní s údajmi o nákladoch za dodávku tepla na vykurovanie a teplú vodu, ich rozpočítaním na základnú a spotrebnú zložku, alebo Vám chýbajú údaje, ako boli tieto náklady určené, obráťte sa so svojím podnetom na Krajské inšpektoráty Štátnej energetickej inšpekcie (ŠEI). Svoje rozhodnutia uverejňuje na svojej webovej stránke www.sei.sk.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR - Ú N M S  

Slovenská inovačná  a energetická agentúra - S I E A

- Bezplatné poradenstvo

 

 Výsledky kontrol štátnych orgánov - PRÍKLADY:

  


 

TOPlist